ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στην Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στη Δασοπονία και στο Φυσικό Περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προωθεί σύγχρονες δασοπονικές τεχνολογικές δεξιότητες.
Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμοσμένη δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και με Φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με την Δασοπονία.
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος αποτελείται από δύο Τομείς:

1. Τον Τομέα Έργων Φυσικού Περιβάλλοντος και

2. Τον Τομέα Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος έχει 9 μέλη μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού (4 καθηγητές, 1 αναπληρωτή καθηγητή, 2 επίκουρους καθηγητές και 2 καθηγητές εφαρμογών), 1 μέλος ΕΤΕΠ και 3 μέλη τεχνικού - διοικητικού προσωπικού.

Α. Καθηγητές
1. Εμμανουλούδης Δημήτριος, Πτυχίο Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ Διαχείρισης και Ελέγχου Ορεινών Υδάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
demmano@teikav.edu.gr

2. Καζάνα Βασιλική, Πτυχίο Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ph.D. Διαχείρισης και Οικονομίας Φυσικών Πανεπιστημίου Εδιμβούργου Βρετανίας.
vkazana@teikav.edu.gr

3. Μέρου Θεοδώρα, Πτυχίο Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Γενετικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ Λιβαδικής Οικολογίας και Διαχείρισης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
thmerou@teikav.edu.gr

4. Τάκος Ιωάννης, Πτυχίο Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Dr. Δασικής Οικολογίας Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας.
itakos@teikav.edu.gr

Β. Αναπληρωτής Καθηγητής
1. Καζιόλας Δημήτριος, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
dnkazio@teikav.edu.gr


Γ. Επίκουροι Καθηγητές
1. Λιόρδος Βασίλειος, Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ Οικολογίας & Διαχείρισης Άγριας Πανίδας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
liordos@yahoo.com

2. Παπαδόπουλος Αντώνιος, Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, M.Sc Τεχνολογίας Συνθετικών Υλικών Πανεπιστημίου Μπάνγκορ της Ουαλίας, Ph.D Χημείας Ξύλου Πανεπιστημίου Μπάνγκορ της Ουαλίας.
antpap@teikav.edu.gr


Δ. Καθηγητές Εφαρμογών

1. Ζαΐμης Γεώργιος, Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, B.Sc. Forestry, Iowa State University, M.Sc Department of Forestry. Iowa State University.Ph.D Department of Natural Resources Ecology and Management, Iowa State University
zaimesgeorge@gmail.com

2. Σαρηγιάννη Χρυσούλα, Πτυχία Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Δομικών Έργων, Τ.Ε.Ι. Έργων Υποδομής, M.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Ε.Α.Π.
x.sari@teikav.edu.gr

 

ΣΤ. Ομότιμοι Καθηγητές
1. Αβτζής Νικόλαος, Πτυχίο Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Dr. Δασικής Εντομολογίας και Προστασίας Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων Πανεπιστημίου Gottingen, Γερμανίας.