ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ*

ΑΠ*

Ε*

ΣΥΝ*

ECTS μονάδες

Κ*

Τ*

ΦΕ*

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1

Μαθηματικά

2

2

0

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

2

Τεχνικό Σχέδιο

1

0

3

4

4

ΜΓΥ

Υ

11

3

Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών

2

0

3

5

5

ΜΓΥ

Υ

16

4

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

2

0

1

3

5

ΜΓΥ

Υ

12

5

Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία

2

1

3

6

6

ΜΓΥ

Υ

18

6

Τοπογραφία

2

0

2

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

7

Στατική

2

0

2

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

8

Δασική Βιομετρία Ι

2

0

2

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

9

Δασική Βοτανική Ι

2

0

2

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

10

Δασική Βοτανική ΙΙ

2

0

2

4

5

ΜΓΥ

Υ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

Βιολογία Άγριας Πανίδας

2

0

2

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

2

Αποτυπώσεις - Χαράξεις

2

0

3

5

6

ΜΕΥ

Υ

16

3

Δασική Εδαφολογία

2

0

3

5

5

ΜΕΥ

Υ

16

4

Δασική Βιομετρία ΙΙ

2

0

2

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

5

Τηλεπισκόπηση

2

0

2

4

4

ΜΕΥ

Υ

14

6

Λιβαδική Οικολογία

2

0

2

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

7

Δασική Οικολογία

2

1

2

5

5

ΜΕΥ

Υ

16

8

Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

2

0

3

5

5

ΜΕΥ

Υ

16

9

Ξένη γλώσσα (Ορολογία)

2

2

0

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

10

Γ.Σ.Π. και Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων

2

0

2

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

11

Τεχνική Υδρολογία

2

0

2

4

5

ΜΕΥ

Υ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

Επιστήμη Τεχνολογίας Ξύλου

2

0

2

4

5

ΜΕ

Υ

14

2

Δασική Οδοποιία Ι

2

0

2

4

6

ΜΕ

Υ

14

3

Δασικές Πυρκαγιές

2

0

2

4

5

ΜΕ

Υ

14

4

Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων

3

0

3

6

6,5

ΜΕ

Υ

21

5

Εφαρμοσμένη Δασοκομική

3

0

3

6

6,5

ΜΕ

Υ

21

6

Διαχείριση Λιβαδιών

2

0

2

4

5

ΜΕ

Υ

14

7

Δασική Οδοποιία ΙΙ

2

1

3

6

5

ΜΕ

Υ

18

8

Διαχείριση Άγριας Πανίδας

3

0

2

5

5

ΜΕ

Υ

19

9

Συγκομιδή δασικών Προϊόντων

2

0

2

4

5

ΜΕ

Υ

14

10

Δασοπροστασία

2

1

2

5

5

ΜΕ

Υ

16

11

Δασική Διαχειριστική ΙΙ

2

0

3

5

5

ΜΕ

Υ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΝΑ

1

Δασική - Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία

2

1

3

6

6,5

ΔΟΝΑ

Υ

18

2

Δασική Διαχειριστική Ι

2

1

3

6

6

ΔΟΝΑ

Υ

16

3

Σεμινάριο

2

0

3

5

7

ΔΟΝΑ

Υ

16

4

Δασική Οικονομία και Εκτιμητική

2

0

2

4

6,5

ΔΟΝΑ

Υ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1

Γεωτεχνική Μηχανική

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

2

Κατασκευές στο Φυσικό Περιβάλλον

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

3

Διαχείριση Χιονιού

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

4

Δασοκομία Πόλεων

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

5

Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

6

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

7

Αρχιτεκτονική Τοπίου

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

8

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

9

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2

 2

 

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

10

Δομικά Υλικά - Στοιχεία Σκυροδέματος

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

11

Διαχείριση δασών με οικοσυστηματική προσέγγιση

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

12

Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές της στο Σχεδιασμό Δασικών Έργων

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

13

Σχεδιασμός μελετών της άγριας πανίδας: θεωρία και πράξη

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

14

Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

15

Δασικό Κτηματολόγιο

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

16

Τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση δασών

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

17

Εκτροφή Θηραματικών Ειδών

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

18

Δασική Εντομολογία

2

 

2

4

5

ΜΕ

ΕΥ

14

Συμβολισμοί:
Θ= Ώρες θεωριών ανά εβδομάδα,
ΑΠ*= Ώρες ασκήσεων πράξης ανά εβδομάδα,
Ε= Ώρες εργαστηρίων ανά εβδομάδα,
ΣΥΝ= Σύνολο ωρών μαθήματος,
Τ= Τύπος μαθήματος,
Κ= Κατηγορία μαθήματος,
ΦΕ= Φόρτος Εργασίας