Χρήσιμες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου 66100 Δράμα
Τηλ. Προέδρου Τμήματος: 25210 60401
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 25210 60402, 60413
Fax 25210 60415
e-mail gramdaso@teikav.edu.gr
www.teikav.edu.gr . www.teidasoponias.gr

ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Εμμανουλούδης Δημήτριος
25210 60459.  demmano@teikav.edu.gr

Καζάνα Βασιλική
25210 60435.  vkazana@teikav.edu.gr

Μέρου Θεοδώρα
25210 60473.  thmerou@teikav.edu.gr

Τάκος Ιωάννης
25210 60428.  itakos@teikav.edu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Καζιόλας Δημήτριος
25210 60417.  dnkazio@teikav.edu.gr

Παπαδόπουλος Αντώνιος
25210 60445.  antpap@teikav.edu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Λιόρδος Βασίλειος
25210 60471.  liordos@yahoo.com

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ζαΐμης Γιώργος
6945124720.  zaimesgeorge@gmail.com

Ειρήνη Σαρηγιάννη 2521060451 (υπεύθυνη για τη σίτιση)

Σαββίδου Χρυσή 2521060462 (Υπεύθυνη στεγαστικού επιδόματος)