ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος , να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια για το αντίστοιχο μάθημα που εχουν παρακαλουθήση επιτυχώς.

Η απάντηση των ερωτηματολογίων θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOA101

Μαθηματικά

 

FOA102

Τεχνικό Σχέδιο

Τεχνικό Σχέδιο

FOA103

Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών

Μορφολογία Φυσιολογία Φυτών

FOA301

Δασική Παθολογία

Δασική Παθολογία

FOA104

Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία

Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία

FOA105

Στατική

Στατική

 

 

Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOB106

Τοπογραφία

Τοπογραφία

FOB107

Δασική Βιομετρία Ι

Δασική Βιομετρία Ι

FOB108

Δασική Βοτανική Ι

Δασική Βοτανική Ι

FOB201

Βιολογία ¶γριας Πανίδας

Βιολογία ¶γριας Πανίδας

FOB202

Δασική Εδαφολογία

Δασική Εδαφολογία

FOB109

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

 

 

Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOC110

Δασική Βοτανική ΙΙ

Δασική Βοτανική ΙΙ

FOC203

Δασική Βιομετρία ΙΙ

Δασική Βιομετρία ΙΙ

FOC302

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων

FOC204

Αποτυπώσεις- Χαράξεις

Αποτυπώσεις- Χαράξεις

FOC205

Τηλεπισκόπηση

Τηλεπισκόπηση

FOC206

Τεχνική Υδρολογία

Τεχνική Υδρολογία

 

 

Δ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOD207

Δασική Οικολογία

Δασική Οικολογία

FOD208

Γ.Σ.Π. & Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων

Γ.Σ.Π. & Χαρτογράφηση Δασικών Πόρων

FOD209

Λιβαδική Οικολογία

Λιβαδική Οικολογία

XG-301

Ξένη γλώσσα (Ορολογία)

 

FOD210

Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

FOD303

Επιστήμη Τεχνολογίας Ξύλου

Επιστήμη Τεχνολογίας Ξύλου

 

 

Ε’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOE401

Δασική Διαχειριστική Ι

 

Δασική Διαχειριστική Ι

 

FOE304

Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων

Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων

FOE305

Εφαρμοσμένη Δασοκομική

Εφαρμοσμένη Δασοκομική

FOE306

Δασική Οδοποιία Ι

Δασική Οδοποιία Ι

 

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής
(Προσαρτημένος κατάλογος)

 

 

 

ΣΤ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOF307

Διαχείριση Λιβαδιών

Διαχείριση Λιβαδιών

FOF308

Δασική Οδοποιία ΙΙ

Δασική Οδοποιία ΙΙ

FOF402

Δασική - Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία

Δασική - Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία

FOF309

Δασική Διαχειριστική ΙΙ

Δασική Διαχειριστική ΙΙ

 

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής
(Προσαρτημένος κατάλογος)

 

 

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής
(Προσαρτημένος κατάλογος)

 

 

 

Ζ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOG403

Δασική Οικονομία - Εκτιμητική

Δασική Οικονομία - Εκτιμητική

FOG310

Δασικές Πυρκαγιές

Δασικές Πυρκαγιές

FOG311

Διαχείριση ¶γριας Πανίδας

Διαχείριση ¶γριας Πανίδας

FOG404

Σεμινάριο

Σεμινάριο

 

Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής
(Προσαρτημένος κατάλογος)

 

 

 

Η’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρεία

 

PSI

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Θεωρία

Εργαστήριο

FOS312

Γεωτεχνική Μηχανική

Γεωτεχνική Μηχανική

FOS313

Κατασκευές στο Φυσικό Περιβάλλον

Κατασκευές στο Φυσικό Περιβάλλον

FOS314

Δασοκομία Πόλεων

Δασοκομία Πόλεων

FOS315

Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

FOS316

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

FOS322

Διαχείριση δασών με οικοσυστηματική προσέγγιση

Διαχείριση δασών με οικοσυστηματική προσέγγιση

FOS323

Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές της στο Σχεδιασμό Δασικών Έργων

Δασική Πληροφορική και Εφαρμογές της στο Σχεδιασμό Δασικών Έργων

FOS324

Σχεδιασμός μελετών της άγριας πανίδας: θεωρία και πράξη

Σχεδιασμός μελετών της άγριας πανίδας: θεωρία και πράξη

FOS325

Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

FOS326

Δασικό Κτηματολόγιο

Δασικό Κτηματολόγιο

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

 

Θεωρία

Εργαστήριο

FOS317

Διαχείριση χιονιού

Διαχείριση χιονιού

FOS318

Αρχιτεκτονική Tοπίου

Αρχιτεκτονική Tοπίου

FOS319

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

FOS320

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

FOS321

Δομικά Υλικά - Στοιχεία Σκυροδέματος

Δομικά Υλικά - Στοιχεία Σκυροδέματος

FOS327

Τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση δασών

Τεχνολογικές εφαρμογές στη διαχείριση δασών

FOS328

Εκτροφή Θηραματικών  Ειδών

Εκτροφή Θηραματικών  Ειδών

FOS329

Δασική Εντομολογία

Δασική Εντομολογία