ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δασική επιστήμη, ως αντικείμενο εκπαίδευσης, παρέχεται στη χώρα μας ήδη από το 1917, έτος ίδρυσης της πρώτης Ανωτάτης Δασολογικής Σχολής στην Αθήνα. Σκοπός της ήταν η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα για την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Σήμερα, η εκπαίδευση παρέχεται από πέντε (5) συνολικά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα δύο ανήκουν τον Πανεπιστημιακό Τομέα (το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων στην Ορεστιάδα) και τα τρία στον Τεχνολογικό Τομέα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (πρώην ΤΕΙ Καβάλας) ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3549/2007. Ως τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει ενεργό συμμετοχή σε ευρύ φάσμα προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιόλογη ενασχόληση με προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας.

Το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποτελείται από τρεις (3) Σχολές:

  • τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), με τα Τμήματα:

1. Λογιστικής
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων και
3. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

  • τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), με τα Τμήματα: 

1. Ηλεκτρολογίας
2. Μηχανολογίας
3. Τεχνολογίας Πετρελαίου
4. Βιομηχανικής Πληροφορικής και
5. Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

  • τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με τα Τμήματα: 

1. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας ιδρύθηκε το 1985. Λειτούργησε στην αρχή στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου της πόλης. Όπως όμως αναμενόταν, οι στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος ήταν πολύ μεγαλύτερες, για αυτό και μεταστεγάστηκε στο κτίριο του Δ' Γυμνασίου, το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Δράμας, μέχρι την κατασκευή των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεών του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2000. Από το 2001 το Τμήμα στεγάζεται στις νέες κτιριακές του εγκαταστάσεις.