FOS312. Γεωτεχνική Μηχανική (2Θ, 2Ε)

Γενικές έννοιες. Δομή και σύνθεση του εδάφους. Συνεκτικότητα, ευαισθησία και ενεργότητα λεπτόκοκκων εδαφών. Ταξινόμηση εδαφών. Μηχανικές και υδραυλικές ιδιότητες των εδαφών. Γεωστατικές πιέσεις. Ενεργός τάση. Αντοχή του εδάφους. Το πρόβλημα του υπόγειου νερού. Τάσεις στο εσωτερικό του εδάφους. Συμπιεστότητα του εδάφους, καθιζήσεις κατασκευών. Ωθήσεις γαιών και τοίχοι αντιστήριξης. Επιφανειακές θεμελιώσεις. Θεμελιώσεις με πασσάλους. Ευστάθεια πρανών.