ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται σε οικόπεδο 100 στρεμμάτων, που βρίσκεται νότια της Δράμας και σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τις παρυφές της πόλης στον οδικό άξονα Δράμας - Καλαμπακίου. Η συνολική μικτή επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται στα 6.300 m2, από τα οποία 4.455 m2  είναι το "καθαρό" εμβαδόν, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Α. Πτέρυγα αιθουσών διδασκαλίας, συνολικού εμβαδού 1500 m2.
Συμπεριλαμβάνει τους εξής χώρους:
6 αίθουσες διδασκαλίας των 80 m2,
2 αίθουσες διδασκαλίας των 100 m2,
2 σχεδιαστήρια των 120 m2,
1 αμφιθέατρο 200 θέσεων,
1 κυλικείο 100 m2.

Δύο από τις αίθουσες των 80 m2 έχουν μετατραπεί σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Εκθετήριο Σπουδαστήριο), που είναι ανοιχτό για το κοινό, και περιέχει τα εκθέματα των Εργαστηρίων: Οικολογίας & Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Δασοπροστασίας, Βοτανικής, Υδρολογίας-Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Γεωλογίας-Ορυκτολογίας.Β. Πτέρυγα Εργαστηρίων, συνολικού εμβαδού 1950 m2.
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια:

1.  Τοπογραφίας και Τοπογραφικών Σχεδιάσεων,
2.  Δασικής Διαχειριστικής,
3.  Δασοκομικής,
4.  Δασοπροστασίας,
5.  Yλοχρηστικής,
6.  Τεχνολογίας Ξύλου,
7.  Δασικής Εδαφολογίας,
8.  Εδαφομηχανικής, Οδοποιίας, Στατικής, Οπλισμένου Σκυροδέματος,
9.  Δενδρομετρίας,
10. Οικολογία & Διαχείριση Άγριας Πανίδας,
11. Ορεινών Βοσκοτόπων,
12. Δ. Βοτανικής Ι, Μετεωρολογίας, Γεωλογίας,
13. Δ. Βοτανικής ΙΙΙ,
14. Ηλεκτρονικών Yπολογιστών (Η/Y),
15. Πολυμέσων,
16. Αγγλικών,
17. Διευθέτησης Ορεινών Yδάτων (Δ.Ο.Y.).

 

Γ. Πτέρυγα Σχολής, εμβαδού 550 m2.
Συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Βιβλιοθήκη (Τμήμα δανεισμού και Τμήμα αναγνωστηρίου), 100 m2,
Κέντρο ηλεκτρονικής αναζήτησης πληροφοριών και ηλεκτρονικής μελέτης, 200 m2,
Γραφείο Διευθυντή Σχολής, Προϊσταμένου Τμήματος, Γραμματείας Σχολής, Γραμματείας Τμήματος.

Δ. Πτέρυγα Τ.Ε.Ι., εμβαδού 425 m2.
Συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: Αίθουσα συσκέψεων, αίθουσα αναμονής. Γραφεία: λογιστηρίου, διαχείρισης, στατιστικής, δημοσίων σχέσεων, εκτυπώσεων, τηλεφωνείου, υγειονομικό.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στο Τμήμα λειτουργούν οργανωμένα Εργαστήρια σχεδόν σε όλα τα  υποχρεωτικά μαθήματα. Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων έγινε σταδιακά στα 14 έτη λειτουργίας του Τμήματος. Έγινε προσπάθεια ώστε ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων να είναι σύγχρονος και να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την άσκηση των σπουδαστών.Πρόσφατα και με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ (Προγράμματα Σπουδών), εξοπλίστηκε αίθουσα πολυμέσων, η οποία περιλαμβάνει:
Αίθουσα διδασκαλίας με 11 Η/Υ Pentium
Αίθουσα παραγωγής CD 

Με χρηματοδότηση από την ίδια πηγή, κατασκευάστηκε θερμοκήπιο, συνολικής έκτασης 90 m2, το οποίο εξυπηρετεί τα εργαστήρια Βοτανικής, Δασοκομικής, Αναψυχής, Ορεινών Βοσκοτόπων και Δασοπροστασίας.

Από τo 1998 το Τμήμα συμμετέχει στο Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο Gu-net, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ (Δίκτυα). Τερματικά τοποθετήθηκαν σε όλα τα γραφεία του Εκπαιδευτικού προσωπικού, στην Βιβλιοθήκη και στην Γραμματεία του Τμήματος. Οι υπολογιστές του Ε.Π., της βιβλιοθήκης καθώς και του εργαστηρίου Η/Υ είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με βάσει το πρωτόκολλο Fast Ethernet 100Mbps. Το Τμήμα συνδέεται με τον Κόμβο της Καβάλας μέσω  γραμμής ΟΤΕnet 128Kbps.